دسته بندی ها

شرحی بر دعای کمیل

کد شناسه :201918
شرحی بر دعای کمیل
موجود نیست

کتاب شرحی بر ده=عی کمیل : شرح و تفسیر دعای کمیل با استفاده از قرآن و با توجه به مبانی علوم قرآنی است. به عقیده نویسنده، قسمت های زیادی از دعای کمیل با آیات قرآنی در ارتباط است و ناظر به مفاهیم قرآنی می باشد. وی از این رو با رویکردی قرآنی به دعای کمیل نگریسته و مبانی و معارف قرآنی موجود در آن را استخراج کرده است. روش کار در این کتاب بدین صورت است که نویسنده پس از انتخاب فقراتی از دعای کمیل، الفاظ موجود در آن را - که اوصاف انسان ها و خداوند است - با الفاظ و فقراتی مشابه آن در قرآن مقایسه می کند و معیارهای قرآنیِ آن را مورد تحلیل قرار می دهد. تشبیهات و تمثیلات دعای کمیل، کنایات و استعاره های موجود در آن، چینش کلمات و استفاده از الفاظی خاص مشابه با الفاظ و جملات قرآنی از جمله اموری است که نویسنده در این کتاب به آنها پرداخته است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر