دسته بندی ها

نگین 5(نشانه ها درآمدی بر نشانه شناسی)

کد شناسه :201768
نگین 5(نشانه ها درآمدی بر نشانه شناسی)

کتاب نشانه ها درآمدی بر نشانه شناسی/ نگین 15 : ین اثر چند مقاله از مهم ‌ترین مقالات پروفسور سیباک در حوزه ‌ی نشانه ‌شناسی را دربردارد. محور اصلی این کتاب، بررسی نظام‌ های ارتباطی در موجوداتی علاوه ‌بر انسان است و نویسنده با در نظر گرفتن نشانه ‌شناسی زیستی، چگونگی تاثیر این نظام بر نشانه ‌شناسی و زیست ‌شناسی را مورد مطالعه قرار داده است. مطالب کتاب در نه فصل تنظیم شده و هر فصل به جنبه ‌ای از نشانه ‌شناسی اختصاص دارد. مفاهیم بنیادی؛ بررسی نشانه ‌ها؛ شش گونه از نشانه‌ ها (علامت، دردنماها، شمایل، نمایه، نماد و نام)؛ نشانه ‌های دردنما؛ نشانه‌ های نمایه ‌ای؛ نشانه ‎های شمایلی؛ نشانه ‌های بت ‌واره، نشانه ‌های زبانی؛ و زبان به مثابه ‌ی نظام الگوسازی اولیه عنوان ‌هایی هستند که به ترتیب در فصل ‌های این کتاب مطرح و بررسی شده‌ اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر