دسته بندی ها

اسلام پژوهشی تاریخی و فرهنگی

کد شناسه :201751
اسلام پژوهشی تاریخی و فرهنگی

کتاب اسلام پژوهشی تاریخی و فرهنگی : نخستین دولت اسلامی که پیامبر در مدینه بنیاد نهاد شتابان تر از آنچه در آغاز به نظر می رسید مرکز تکاپوهای سیاسی و نظامی نهضتی شد که در اندک زمان نه فقط پای از شبه جزیره عربی بیرون نهاد که با دولت های متمدن قوی پنجه روزگار هم پیکارها در افکند ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر