دسته بندی ها

اسطوره (مکاتب ادبی)

کد شناسه :201722
اسطوره (مکاتب ادبی)

کتاب اسطوره نشر مرکز:در بخش نخست کتاب برخی از مهم ترین نظریه های مربوط به خاستگاه اسطوره از دید تاریخی بررسی گشته است.در بخش بعدی نویسنده نشان می دهد اگر اسطوره مرده ریگی برای هنرها و ادبیات تلقی نشود و همچون عصر روشنگری با پیشرفت علوم طبیعی بدان بی اعتنایی شود چه پدیده ای رخ می دهد......

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر