دسته بندی ها

گسترش یک آیین ایرانی در اروپا

کد شناسه :201538
گسترش یک آیین ایرانی در اروپا
موجود نیست

کتاب گسترش یک آیین ایرانی در اروپا/ آغاز ستایش مهر در ابهام تاریخی مانده و هنوز هم به درستی نمی توان گفت که مهر، آیین خود را از کدامین مکان در جهان کهن گسترده است. یک کاهن رومی مهرپرست که درپایان سده 4 م می زیسته است، می نویسد که به گمان او باید خواستگاه ایزد مهر در نواحی دوردست بابل باشد، اما هرودوت و گزنفون جایگاه آغازین مهر را ایران می پندارند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر