دسته بندی ها

تحول آنها و تحول ما

کد شناسه :201482
تحول آنها و تحول ما

کتاب تحول آنها و تحول ما/ کارگران و کشاورزان مبارزه ی طبقاتی اندیش باید این نقطه ی عطف جدید تاریخی امپریالیسم (و بحران فاجعه آمیز به اصطلاح "غرب" و "عالم مسیحیت") را به طور کامل دریابند و د رحالیکه یک مشی انقلابی ای را برای مقابله با آن ها طرح می ریزیم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر