دسته بندی ها

بیان التنزیل

کد شناسه :201014
بیان التنزیل

کتاب بیان التنزیل : اگر تحقیقات عرفانی آسیب‌شناسی شود و مقتضیات جدید نیز مدنظر قرار گیرد، این حقیقت به‌ خوبی معلوم می ‌شود که مانند بسیاری از عرصه ‌های علمی و تحقیقی، تحقیقات انفرادی و کوشش ‌های شخصی هرچند در جایگاه خود باارزش و سودمند است، برای تحقق اهداف بزرگ کافی نیست. برای رفع این کاستی ضرورت دارد مراکز تحقیقی با برنامه‌ های مشخص و دارای اهداف روشن شکل گیرد و با سامان ‌بخشیدن به فعالیت ‌های علمی در این حوزه آن ‌ها را هدفمند سازد و تحقیقات گروهی را رونق بخشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر