دسته بندی ها

زیر این هفت آسمان

کد شناسه :200981
زیر این هفت آسمان

کتاب زیر هفت آسمان/ هرکه را با اختری پیوستگی است ... مر ورا با اختر خود هم تکی است ... سایران در آسمان های دگر ... غیر این هفت آسمان مشتهر ... هرکس برای خود عالمی دارد و به ستاره ای درآسمان بخت خویش دلخوش است. مخلص هم که در هفت آسمان یک ستاره ندارم در زیر این آسمان پر ستاره، به همین دلخوش هستم که سفیدی را، سیاه و قلمی را خسته و روسفید کنم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر