دسته بندی ها

روشن نگری چیست روشن یابی چیست

کد شناسه :200931
روشن نگری چیست روشن یابی چیست

کتاب روشن نگری چیست،روشن یابی چیست؟: "روشن‏نگرى خروج آدمى‏ست از نابالغىِ به تقصیرِ خویشتنِ خود. و نابالغى، ناتوانى در به کار گرفتن فهم خویش است بدون هدایت دیگرى". روشنى‏یابى جنبشى است که به زبان تمثیل مى‏توان آن را به "گناه دومین" آدمى تشبیه کرد. "گناه نخستین" خوردن از میوه‏ى درخت معرفت است و "گناه دومین" آغاز معرفت‏یابىِ آدمى است با در کار آوردنِ عقلِ سنجش‏گرِ خود و دلیرى کردنش در کاربست فهمِ خویشتن، فهم انسان و جهان، آن‏چنان که در واقع هست و نه آن‏چنان که سنت انتقادى قرن‏ها به او فراداده است و پیشینیان او پنداشته‏اند. مقاله‏هاى این کتاب در واقع دنباله‏ى منطقىِ مقاله‏هایى است که در کتاب روشن‏نگرى چیست؟ تعریف‏ها و نظریه‏ها آمده است. در این کتاب نیز بحثى پى گرفته مى‏شود که دویست و اندى سال پیش آغاز شد و هنوز هم در چارگوشه‏ى جهان ادامه دارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر