دسته بندی ها

نهادها و اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

کد شناسه :200705
نهادها و اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

کتاب نهادها و اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام : این کتاب بررسی سازمانهای اجتماعی و سیاسی ایران باستان است. اینکه حکومت چگونه تشکیل می شده . سازمان آن چگونه بوده و حدود اختیارات و وظایف آن چگونه تعیین می شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر