دسته بندی ها

برای عشق به فیزیک

کد شناسه :200557
برای عشق به فیزیک
موجود نیست

کتاب برای عشق به فیزیک: فیزیک گستره های بزرگی با ابعاد غیرقابل تصور را می کاود ولی همزمان با آن در قلمروهای بسیار کوچکی نیز وارد می شود و اجزای ماده مانند نیوترینوها را بررسی می کند که به کوچکی کسری از پروتون هستند.......

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر