دسته بندی ها

فلسفه ی تحلیلی در قرن بیستم

کد شناسه :200527
فلسفه ی تحلیلی در قرن بیستم
موجود نیست

کتاب فلسفه ی تحلیلی در قرن بیستم:کتاب فلسفه ی تحلیلی در قرن بیستم به معرفی و تحلیل اندیشه های متفکرانی چون مارکوس و ویتگنشتاین و فرگه و راسل و .... می پردازد.در کتاب فلسفه ی تحلیلی در قرن بیستم مسائلی مثل منطق ریاضی و پوزیتیویسم منطقی و فلسفه زبان و فلسفه ی ذهن و تحول آن ها در قرن بیستم می پردازد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر