دسته بندی ها

رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی

کد شناسه :200471
رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی

کتاب رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی/ تکثر و تنوع ادیان واقعیتی انکارناپذیر است؛ اما مهم چگونگی مواجهه با ین وقعیت است. در مقابل دعاوی صدق ادیان مختلف چه موضعی باید اتخاذ کرد؟ آیا معیاری برای ارزیابی آنها وجود دارد؟ آیا می توان بینش های عمیق و معنوی سایر سنت های دینی را نادیده انگاشت و خود را در جزیره کوچک و محدود سنت و فرهنگ خود محصور ساخت؟

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر