دسته بندی ها

مثنوی معنوی

کد شناسه :200417
مثنوی معنوی

کتاب مثنوی و معنوی/ حکایت صدر جهان بخارا که هر سائلی که به زبان بخواستی از صدقه عام بی دریغ او محروم شدی و آن دانشمند درویش به فراموشی و فرط حرص و تعجیل به زبان بخواست در موکب صدر جهان از وی رو بگردانید و او هر روزه حیله نو ساختی و خود را گاه زن کردی...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر