دسته بندی ها

مراحل و عوامل و موانع رشد سیاسی

کد شناسه :200072
مراحل و عوامل و موانع رشد سیاسی
موجود نیست

کتاب مراحل و عوامل و موانع رشد سیاسی: در اقتصادهایی که صنعت گستری به نقطه خیز نرسیده است و یگانه منبع (یا عمده منبع) ثروت هنوز منابع طبیعی است، احتمال تسلط حکومتهای اقتدارگرا یا دیکتاتوری قوی است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر