دسته بندی ها

یا این یا آن (جلد دوم)

کد شناسه :251556
یا این یا آن (جلد دوم)

يا آن مجلد دوم شاهکار سورن کيرکگور است . نويسنده اش با نام مستعار B معرفي مي شود آقاي قاضي متاهلي که در نامه هاي بلندي که به A نام مستعار نويسنده جوان و زيبايي دوست مجلد اول مي نويسد مي کوشد او را متقاعد کند که اگر به زندگي از منظر اخلاق يعني با پذيرفتن مسئوليت و تعهد بنگرد زندگي اش سرشار تر و کامبخش تر خواهد شد . اين مجلد افزون بر تامل در باب پرسش هايي فلسفي چون رابطه جزئي و کلي قاعده و استثنا انتخاب و آزادي لذت و سعادت حاوي خطبه اي کم نظير درباره نسبت احساس گناه و پذيرش مسئوليت و نطفه شق سومي از زندگي است که با جهش ايماني ممکن مي شود ترازي از هستي انساني که کيرکگور در ترس و لرز آن را مي کاود .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر