دسته بندی ها

شکل دهی به هویت ملی در ایران

کد شناسه :251345
شکل دهی به هویت ملی در ایران

جايگزين شدنِ نظم سياسي جهانيِ متّکي بر امپراطوري‌ها توسط نظمي متّکي بر دولت‌ملت‌ها طي روندي چهارصدساله به‌وقوع پيوست. آغازِ آن، با سرزدنِ جنبش‌هاي اصلاحگري ديني در قرن شانزدهم ميلادي همراه بود و پايانش، مستلزم دو جنگ جهاني. ايران، همچون يک موجوديت سرزمينيِ ديرپا و يک فرهنگِ کهن با يک سابقه طولاني در همزيستيِ اقوام مختلف، هم در آغاز اين بحران، سعي و تلاشي توأم با موفقيت به معناي تأسيس دولتي ايراني انجام داد و هم در پايانِ راه در تثبيت و تحکيمِ آن دولت. اکنون بدان صورت که در اين کتاب توضيح داده شده است، اين تلاش و تکاپو‌ها در دو دوره نامبرده به تبيين دو انگاره‌ از «وطن» انجاميدند که اغلب در هر دو سطح عام و رسمي يکديگر را تقويت کرده‌اند. با اينهمه همانطور که در اين کتاب از طريق ساخت و سپس بازسازيِ موزه ملّي ايران توضيح داده مي‌شود، در تاريخ معاصر ايران دوبار تلاشِ بي‌حاصلي انجام شد براي رسيدن به درکي يکپارچه از وطن که فقط بر پايه يکي از اين دو انگاره‌ استوار باشد. نتيجه آنکه وطن همچون مفهومي ناپايدار و مبهم باقي ماند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر