دسته بندی ها

زندگی به روایت چخوف (ادبیات بزرگان)

کد شناسه :251342
زندگی به روایت چخوف (ادبیات بزرگان)

با گذشت افزون بر يک قرن از تاريخ نگارش بسياري از داستان ها و نمايشنامه هاي چخوف، نه تنها اين آثار طراوت و تازگي خود را از دست نداده اند، بل هنوز مسائل و ماجراهايي که شخصيت ها و قهرمانان آنها را درگير خود مي کنند در بسياري از کشورها و جوامعي که بي عدالتي و ستم طبقاتي بر آنها حکم فرماست، و جهل و ناآگاهي وخرافات ميان توده ها بيداد مي کند، به راحتي ملموس و محسوس است. چخوف در حکايت مرد ناشناس و داستانهاي ديگر کتاب پيش رو بر غلبه پوچي، ابتذال، انحطاط و خرافات بر جامعه روسيه تزاري مي تازد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر