دسته بندی ها

آموزش برنامه شفقت خود بهشیار

کد شناسه :251316
آموزش برنامه شفقت خود بهشیار

کتاب حاضر راهنماي معتبري براي اجراي برنامه شفقت خود بهشيار است . اين برنامه ابزارهاي مفيدي را براي مواجهه با مشکلات زندگي و ارتقاي بهبودي احساسي ارائه مي کند . خوانندگان اين کتاب به صورت گام به گام هشت جلسه را طي مي کنند و يک روز کامل را براي مراقبه خلوت مي گزينند .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر