دسته بندی ها

فاشیسم چیست و چگونه می شود با آن مبارزه کرد

کد شناسه :251298
فاشیسم چیست و چگونه می شود با آن مبارزه کرد

در اين کتاب مي خوانيم : زماني که سرمايه داران در مقابله با بحران هاي شديد ديگر قادر نيستند با توسل به ابزار دموکراتيک حکومت کرده و بر اوضاع مسلط شوند آنگاه به فاشيسم متوسل مي شوند . عملکرد تاريخي فاشيسم در هم کوبيدن طبقه کارگر نابودسازي سازمان هايش و خفه کردن آزادي هاي سياسي مردم است .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر