دسته بندی ها

فریادرسان مردم و اتحادیه های کارگری

کد شناسه :251295
فریادرسان مردم و اتحادیه های کارگری

فريادرس مردم همه نشانه هاي سرکوب سرمايه داري را به کار مي گيرد تا توضيح دهد چرا اين کارگردان و متحدان ما هستند که در مسير مبارزه توسط اتحاديه ها و فراتر از آن بنيان هاي جهاني نه بر مبناي خشونت و رقابت بلکه بر مبناي همبستگي بين زحمت کشان سراسر جهان را پي ريزي مي کنند .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر