دسته بندی ها

داستان بشر

کد شناسه :251224
داستان بشر

يونانيان در آغاز تاريخ خود شعرهايي را که به افتخار نياکان دليرشان، که قوم پلاژ را از خاک هلاد بيرون کرده و سلطنت مقتدر تراوا را درهم شکسته بودند، جمع آوري کردند. اين شعرها را که به منزله قصيده هاي خودمان بود در جاهاي عمومي مي خواندند و مردم براي شنيدن آنها دور هم جمع مي شدند. ولي بايد دانست که تياتر که امروز يکي از حوايج ما گرديده و از بهترين تفريحات ما به شمار مي آيد از اين شعر خواندن ها ريشه و سرچشمه نگرفته است. در اين کتاب با زباني ساده و الفاظ مناسب تمام وقايع حيات اولاد آدم از قبيل جنگ هاي چنگيزخان و ژاپن عهد تويو و کارهاي پطر کبير و کيفيات ظهور و پيشرفت روسيه شوروي، ارتقاء کليسا، حضرت محمد (ص)، جنگ هاي صليبي، حکومت هاي مستقل در قرون وسطي، عصر تجليات و.... به تصوير کشيده شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر