دسته بندی ها

مردم شناسی موسیقی مقامی خراسان

کد شناسه :251205
مردم شناسی موسیقی مقامی خراسان

کتاب حاضر به دليل دسترسي پژوهشگر به منابع ميداني طي ساليان متمادي و شناخت موسيقي بومي و مقامي جنوب و شرق خراسان کوشيده است با رويکردي مردم شناسانه به بررسي موسيقي خراسان بپردازد .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر