دسته بندی ها

کمی بزرگتر از تمام جهان

کد شناسه :248962
کمی بزرگتر از تمام جهان

کتاب کمي بزرگتر از تمام جهان: اين کتاب گزيده اشعاري از فرناندو پسوآ به ترجمه فهيمه زاهدي است که توسط نشر ماهريس منتشر شده است. در چه هنگام ..... اين شب درونم .... اين جهان..... پايان خواهد گرفت؟.... در چه هنگام سر از بيداري برخواهم داشت؟...... نمي دانم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر