دسته بندی ها

خواست خداوند محقق می شود (جلد اول)

کد شناسه :248885
خواست خداوند محقق می شود (جلد اول)

کتاب خواست خداوند محقق مي شود (جلد اول): مجموعه خواست خداوند محقق مي شود به واقع تجلي خواست خداوند است که محقق شده است مجموعه اي در بيان نه گانه ايراني و ريشه هاي رويکردي در شخصيت شناسي با عنوان انياگرام که در طول چند دهه اخير به طور چشمگيري جوامع غربي را در بر گرفته است. ريشه هاي اصيل آيين کهن فتوت و جوانمردي که در فرهنگ شرق و به ويژه انديشمندان ايراني است. آييني کهن الگو که با درکي جامع از نياز انسان عصر کنوني با بهره مندي از دانش روانشناسي تربيتي ، اخلاق و عرفان به روز شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر