دسته بندی ها

فهم قرآن حکیم 2 جلدی

کد شناسه :240127
فهم قرآن حکیم 2 جلدی

کتاب فهم قرآن حکيم: از نظر محمد الجابري قرآن به‌مثابه وحي الهي محصول يک فرايند است؛ فرايندي که مراحل و فراز و نشيب‌هاي دعوت محمدي در دوره‌هاي مکه و مدينه آن را شکل داده است. درنتيجه، هرگونه فهمي از قرآن بايد بر اساس همين واقعيت انجام پذيرد. او در کتاب رهيافتي به قرآن کريم با ارائه‌ي چنين تعريفي از قرآن، روش پيشنهادي خود براي فهم اين کتاب را به دست مي‌دهد. به باور او، براي فهم قرآن تنها توجه به رواياتِ اسباب نزول به‌مثابه گزارش‌هاي تاريخي از سبب نزول اين آيه يا آن سوره کفايت نمي‌کند، بلکه بايد قرآن در متن جريان دعوت نبوي در طول بيست‌وسه سال با همه‌ي فراز و نشيب‌ها و چالش‌هايي که دعوت محمدي با آن روبه‌رو بوده فهم شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر