دسته بندی ها

سال‌های دانشکده

کد شناسه :239878
سال‌های دانشکده

اين کتاب عصاره احساسات و شور و شوق دانشجوياني است که هنوز پس از پنجاه سال به دانشکده خود عشق مي‌ورزند، بنابراين به صورت عام تنها ياد خاطرات دوران دانشجويي را در دل کساني زنده نمي‌کند که در سال‌هاي جواني در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعي درس خوانده‌اند بلکه به مثابه مشت نمونه‌ي خروار تداعي‌کننده خاطرات همه کساني است که زماني در دانشکده‌اي و دانشگاهي درس خوانده‌اند ، در خيابانش قدم زده‌اند ، شاد و بي‌خيال از پله‌هايش بالا رفته‌اند ، به شوخي و شيطنت پرداخته‌اند و در کلاس‌هاي استادان طراز اولش دانش آموخته‌اند. در عين حال اين کتاب به طور خاص ، اداي دين به دانشکده‌اي است که در سال 1346 به نام موسسه عالي مطبوعات و روابط عمومي بنياد شد و فارغ‌التحصيلانش چه در عرصه روابط عمومي و چه در عرصه روزنامه‌نگاري نقش خود را بر زمانه زدند و از آن سرافراز و تاثيرگذار بيرون آمدند، موسسه‌اي که در مدت کوتاهي به دانشکده‌ علوم ارتباطات اجتماعي ارتقا يافت و تاثير آن در پنجاه سال اخير بر روزنامه‌نگاري ايران به نسبت و بر روابط عمومي ايران به طور مطلق انکارناپذير است. سال‌هاي دانشکده شامل چند بخش است. يادداشت‌هاي دانشجوياني که در آن سال‌ها جواناني جوياي نام بوده‌اند و بعدها در مطبوعات و ادارات روابط عمومي مشغول به کار شده‌اند ؛‌ گفتگو با استاداني که هرچه در جان خود داشتند در کف اخلاص نهادند و به دانشجويان خود هبه کردند. بنابراين جا دارد که به آنها اداي دين شود و اميدواريم اين کتاب تا اندازه‌اي از عهده برآمده باشد، عکس‌ها و خاطراتي که از دوران دانشکده در آلبوم دانشجويان به يادگار مانده و البته روابط فارغ‌التحصيلاني که بعدها در اجتماع و دوران کار با يکديگر مرتبط بوده‌اند. در يک کلام اين کتاب اداي دين به دانشکده‌اي است که پنجاه سال از تاسيس آن مي‌گذرد و هنوز دانش‌آموختگانش بدان عشق مي‌ورزند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر