دسته بندی ها

حرمت شکنی ها

کد شناسه :239702
حرمت شکنی ها

کتاب حرمت شکني‌ها: جورجو آگامبن در 22 آوريل 1942 در رم ايتاليا متولد شد. آگامبن از چهره‌هاي برجست? فلسفه و نظري? سياسي راديکال در ايتاليا است. در سال‌هاي اخير آثار او تأثير عميقي بر پژوهشگران برخي رشته‌ها در فضاي روشنفکري انگليسي‌زبان داشته است. او تحصيلات خود را در رشته‌هاي فلسفه و حقوق به پايان برد و در سال 1965 رسال? دکتراي خود را دربار? انديش? سياسي سيمون وي نوشت. در سال‌هاي 1966 و 1968، به عنوان دانشجوي پسادکترا در سمينارهاي هايدگر دربار? هگل و هراکليتوس شرکت کرد. او در دانشگاه‌هاي مختلفي، از جمله دانشگاه ماچرا و دانشگاه ورونا، تدريس کرده و در کالج بين‌المللي پاريس مدير گروه بوده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر