دسته بندی ها

جنایت و مکافات

کد شناسه :220469
جنایت و مکافات

کتاب جنايت و مکافات : غروب گرم يکي از روزهاي اوايل ژوئيه جواني از اتاق کوچک خود که آن را از ساکنان پس کوچه «س» اجاره کرده بود به کوچه گام نهاد و آهسته با حالتي ترديد آميز به سوي پل «ک» روان شد. هنگام گذشتن از پله ها از برخورد با صاحبخانه خود در امان مانده بود. اتاق کوچک او درست زير سقف خانه بلتد پنج مرتبه اي واقع شده بود و بيشتر به گنجه مي مانست تا محل اقامت ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر